Wat is een CJB?

Een Commissie Juridische Bijstand:

  • heeft als taak het organiseren van zitdagen waar advocaten gratis juridisch advies verlenen.
  • bestaat uit advocaten en vertegenwoordigers van OCMW’s en andere organisaties die juridische hulp aanbieden.
  • is georganiseerd per gerechtelijk arrondissement.
    In Brussel bestaat er een Nederlandstalige Commissie en een Franstalige Commissie.

De organisatie en de taken van de Commissies Juridische Bijstand zijn geregeld in de artikels 508/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.